Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

► Składki członków PZW 2020

komunikat koła zarzad koła nowe video  rejon VI o nas

 

 S K Ł A D K I  C Z Ł O N K O W S K I E  PZW

 

Ważne na rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku


Płatne WYŁĄCZNIE W KOŁACH Okręgu PZW w Katowicach z uwagi na konieczność wklejenia opłat do Legitymacji Członkowskiej i wydania zezwolenia uprawniającego do amatorskiego połowu ryb wędką.

 

 TABELA WYSOKOŚĆ SKŁADKI

 

Uchwała ZG PZW w sprawie ustanowienia składki członkowskiej na 2020 r.

 

 

 

 

 


O K R Ę G O W E  S K Ł A D K I  C Z Ł O N K O W S K I E

N A  O C H R O N Ę  i  Z A G O S P O D A R O W I E  W Ó D 


Ważne na rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku


Płatne WYŁĄCZNIE W KOŁACH Okręgu PZW w Katowicach z uwagi na konieczność wklejenia opłat do Legitymacji Członkowskiej i wydania zezwolenia uprawniającego do amatorskiego połowu ryb wędką.

 

 TABELA WYSOKOŚĆ SKŁADKI

 

uchwała nr 24/2019 ZO w sprawie uchwalenia składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków PZW w 2020 r.pdf

 

 Uchwała nr 38/2019 ZO w sprawie uchwalenia z okazji 70lecia PZW skadki członkowskiej na ochrone i zagospodarowanie wód dla powracajacych członków w roku 2020  w Okręgu PZW w Katowicach.pdf 


 

 

 

 


O K R Ę G O W E  S K Ł A D K I  O K R E S O W E

D L A  C Z Ł O N K Ó W  P Z W

 

Ważne na rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku

 

 

Kwoty do zapłaty: 


Opłata  1 dzień                        25,00 zł

Opłata  3 dni (kolejne)            45,00 zł

● Opłata  7 dni (kolejne)            65,00 zł


 

 

 

Zezwolenie Okresowe i Rejestr Połowów Ryb Obowiązuje na Wodach Ogólnodostępnych

 PZW Okręgu w Katowicach

 

 

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2011 r. uchwały Zarządu Głównego PZW nr 68 z dnia 29.10.2010 r. oraz uchwały Zarządu Okręgu nr 71/2010 z dnia 16.12.2010 r.   dotyczącej okresowych zezwoleń na amatorski połów ryb, informujemy, że wpłaty należności za wędkowanie okresowe 1,3,7 dniowych dla członków PZW należy dokonywać wyłącznie na konto  w PKO BP o/ Katowice

8

7

1

0

2

0

2

3

1

3

0

0

0

0

3

9

0

2

0

1

2

0

1

5

5

7

Wpłaty okręgowych składek okresowych 1, 3, 7-dniowych od członków PZW można wpłacać na wskazane konto bankowe, poprzez program e - zezwolenia lub w wyznaczonych punktach tj. w siedzibach kół, rybaczówkach, stanicach wędkarskich,w siedzibie okręgu.

Honorowane będą potwierdzenia przelewów bankowych oraz wpłat pocztowych.


 

 Wzór przelewu do pobrania na stronie internetowej.:


składka okresowa dla członków pzw na dzień od do 2020r dotyczy 1 3 7  kolejnych dni.pdf


 W tytule przelewu należy wpisać: 
Składka okresowa dla członków PZW na dzień od………… do…….. 2020 r. Dotyczy  jednego lub trzech, siedmiu kolejnych dni. 

       

Po dokonaniu wpłaty, zgodnie z w/w informacją, należy wydrukować ze strony internetowej zezwolenie na amatorski połów ryb wraz z rejestrem połowu.: zezwolenie okresowe 2020 pdf. 

 

 

Wędkowanie na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach jest dozwolone gdy wędkujący posiada przy sobie następujące dokumenty:

 

·       karta wędkarska

·       legitymacja członkowska PZW wraz z dokonanymi stosownymi 
         opłatami na rok 2020, 

·       zezwolenie wraz z rejestrem, 

·       potwierdzony przelew bankowy lub opłata pocztowa,

 

       Brak któregokolwiek z w/w dokumentów lub nieprawidłowe ich wypełnienie oraz niestosowanie się do obowiązujących zasad połowu ryb oraz regulaminu amatorskiego połowu ryb dostępnego na stronie  www.katowice.pzw.org.pl/ będzie traktowane jak brak zezwolenia.

 

Rejestr po zakończonym wędkowaniu należy zdać do siedziby Okręgu, koła lub stanicy wędkarskiej.

   

 

 

  Instrukcja wzór wypełniania rejestru połowów ryb dla zezwolenia okresowego.pdf

 

 

 

 

przelewPlików do pobrania: 2 

  

    składka okresowa dla członków pzw na dzień od do 2020r dotyczy 1 3 7 kolejnych dni.pdf


   zezwolenie okresowe 2020pdf. 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Informujemy, że dostępna jest możliwość wykupienia zezwoleń okresowych

przez Internet

na amatorski połów ryb w wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Katowicach:

  jedno, trzydniowych, siedmiodniowych.

  

                                                                                                                              

      

ZEZWOLENIA OKRESOWE NA WODY OKRĘGU PZW W KATOWICACH

 DOSTĘPNE W SYSTEMIE E-OKOŃ

                                              

                                                                                                                                 

                                                                      

 

 

 

  

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Co sądzisz o naszej stronie
Super
Dobra
Mogła być lepsza
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin

Reklama