Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

► Kalendarz Zawodów 2020

komunikat koła zarzad koła nowe video  rejon VI o nas

 

 

      

 

Komunikat - Organizacja Zawodów Wędkarskich
 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z dn.29.05.2020 r., Poz. 964) dopuszcza możliwość organizowania zawodów sportowych do 150 uczestników, bez udziału publiczności.

 

W związku z powyższym organizator zawodów zobowiązany jest do:

 

- przygotowania listy imiennej uczestników zawodów, tj. zawodników, trenerów, opiekunów,

- zapewnienia uczestnikom środków do dezynfekcji rąk,

- dopilnowania, aby każdy uczestnik zawodów obowiązkowo miał zakryte usta i nos, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy, w trakcie odprawy na rozpoczęcie i zakończenie zawodów, podczas dojścia na łowisko oraz w trakcie  innych kontaktów z organizatorami lub uczestnikami zawodów,

- zachowania odległości pomiędzy uczestnikami zawodów co najmniej 2 metrów od siebie,

- pobranie i potwierdzenie otrzymania oświadczenia od uczestników jak i osób organizujących zawody (załącznik do Komunikatu)

- zmierzenia temperatury ciała uczestników zawodów.


  oświadczenie dla uczestnikow jak i osób organizujących zawody.pdf

 

 

 

NOWY PLAN ZAWODÓW 2020

ZAWODY ZALICZANE DO  GRAND-PRIX KOŁA 2020

ZALICZANE BĘDĄ TRZY NAJLEPSZE WYNIKI Z POŚRÓD CZTERECH

 

 

 D Y S C Y P L I N A  S P Ł A W I K O W A

 

LP.

ZAWODY

TERMIN

MIEJSCE

zaliczane

 

 

 

 

 

1.

 LATO 2020

19.07 godz- 7.00

ODRA II

Grand-Prix

2.

 JUBILEUSZ 40 LAT KOŁA*

02.08 godz- 7.00

ODRA II

Grand-Prix

3.

 PUCHAR ZARZĄDU  KOŁA

16.08 godz- 7.00

ODRA II

Grand-Prix

4.

 JESIEŃ 2020

06.09 godz- 7.00

ODRA II

Grand-Prix

5.

 

 

 

 

Opis.:

Zawody JUBILEUSZ 40 LAT KOŁA*- Zawody jubileuszowe dla wszystkich członków koła udział uczestników w zawodach bez opłaty startowej. - Należy obowiązkowo zgłosić chęć startowania e-mailem  wodzislaw110@pzw.com.pl lub telefonicznie Zarządowi Koła do dnia 21 lipca        

Uwagazawody zaliczane do GPX Koła 2020 rozegrane zostaną bez użycia wędki tyczki. - obowiązuje jedna opłata startowa 60 , płatne do dnia 13.07.2020. Opłatę należy wpłacić na konto Koła - BNP PARIBAS nr konta: 67 1750 0012 0000 0000 3874 7487.
W tytule przelewu należy wpisać - Startowe na zawody GPX Koła 2020 ( oraz podać imię i nazwisko zawodnika) .

 

 

                                                                                                                                                                               

 

 

 

 


OTWARTE TOWARZYSKIE ZAWODY KOŁA

DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW PZW


zb. ODRA II nr 616


  D Y S C Y P L I N A  S P Ł A W I K O W A

 

 

LP.

ORGANIZATOR

Koło PZW

TERMIN

 ZAWODY

 

 

 

 

 

1.

110 1-go Maja

 22/23.08  godz. - 8.00 

  Całodobowe Parami **

2.

 

 

 

3.

 

     

 

 

  

Opis.:   

 

** Zawody Całodobowe Parami otwarte dla wszystkich członków PZW - Opłata Startowa 160 od pary, wpłata do dnia 14.08.2020 – Startowe należy wpłacić na konto koła  - BNP PARIBAS nr konta: 67 1750 0012 0000 0000 3874 7487.

 W tytule należy podać - Startowe na zawody Całodobowe Parami ( podać datę zawodów oraz imię i nazwisko zawodników) . UWAGA KONIEC ZAPISÓW .... NA LISCIE STARTOWEJ ZGŁOSIŁO SIĘ 20 PAR.

     

W zawodach otwartych obowiazuje posiadanie opłacenej składki członkowskiej PZW na rok 2020 oraz posiadanie ważnego zezwolenia  na amatorski połów ryb na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach na rok 2020 lub opłaconej składki okresowej na amatorski połów ryb dla wędkarzy członków PZW na wody ogólnodostępne Okręgu PZW w Katowicach w dniach rozgrywania zawodów .

 

 Uwaga - liczba stanowisk ograniczona  -  Przed dokonaniem wpłaty startowej na zawody otwarte należy zgłośnić telefonicznie rezerwację na liście startowej. Sekretarz koła Tel. 662 094 304 lub 697 698 295

 

 

REZERWACJA ZBIORNIKA ODRA II 

 

LP.

ORGANIZATOR

Koło PZW

TERMIN

ZAWODY

 

 

 

 

 

1.

 110 1-go Maja

18.08  godz. -  7.00

  I Puchar WZZ Sierpień 80 

2.

 77 KWK Zofiówka

06.09  godz. -  7.00

 odwołane

3.

 110 1-go Maja

05.09  godz. -  7.00

 II Puchar WZZ Sierpień 80

4.

 110 1-go Maja

 27.09  godz. -  7.00 

 Sklep wędkarski "Okoń"

5.

 110 1-go Maja

 03.10  godz. -  8.00 

 Jubileuszowy Aktyw Koła i zaproszonych gości

 

 

 

Uwaga wędkarze

Przed każdymi zawodami zostanie przeprowadzone koszenie trawy na stanowiskach wędkarskich. Proszę o udostępnienie stanowisk na czas koszenia ( terminy prac zostaną wywieszone na  tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej koła ).

 

Gospodarz Koła Andrzej Surma Tel. 605 647 906