Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

► Kalendarz Zawodów 2020

komunikat koła zarzad koła nowe video  rejon VI o nas

 

 

      

 

 

ZAWODY ZALICZANE DO  GRAND-PRIX KOŁA 2020

ZALICZANE BĘDĄ TRZY NAJLEPSZE WYNIKI Z POŚRÓD CZTERECH

 

 

 D Y S C Y P L I N A  S P Ł A W I K O W A

 

LP.

ZAWODY

TERMIN

MIEJSCE

zaliczane

 

 

 

 

 

1.

 MISTRZOSTWA KOŁA*

19.04 godz- 7.00

ODRA II

Grand-Prix

2.

 JUBILEUSZ KOŁA 40 LAT**

01.05 godz- 7.00

ODRA II

dla członków koła

3.

 WIOSNA 2020

17.05 godz- 7.00

ODRA II

Grand-Prix

4.

 PUCHAR ZARZĄDU  KOŁA

14.06 godz- 7.00

ODRA II

Grand-Prix

5.

 ZAKOŃCZENIE SEZONU

13.09 godz- 7.00

ODRA II

Grand-Prix

 

Opis.:

Zawody o Mistrzostwo Koła - udział uczestników w zawodach bez opłaty startowej
     W zawodach dopuszcza się użycie wędki tyczki.

Zawody JUBILEUSZ KOŁA 40 LAT**- udział uczestników w zawodach bez opłaty startowej. - rozegrane zostaną bez użycia wędki tyczki.
       
UwagaPozostałe zawody zaliczane do GPX Koła 2020 rozegrane zostaną bez użycia wędki tyczki. - obowiązuje jedna opłata startowa 60 , płatne do dnia 05.05.2020. Opłatę należy wpłacić na konto Koła - BNP PARIBAS nr konta: 67 1750 0012 0000 0000 3874 7487.
W tytule przelewu należy wpisać - Startowe na zawody GPX Koła 2020 ( oraz podać imię i nazwisko zawodnika) .

 

 

                                                                                                     

 

 


 


TOWARZYSKIE ZAWODY KOŁA


  D Y S C Y P L I N A  S P Ł A W I K O W A

 

  

 

LP.

ZAWODY

TERMIN

MIEJSCE

UWAGI

 

 

 

 

 

1.

 DZIEŃ DZIECKA *

30.05 godz- 9.00

ODRA II

 

2.

 AKTYWU KOŁA I GOŚCI

00.09 godz- 8.00

ODRA II

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

Opis.:

Dzień Dziecka * - zawody dla dzieci członków  Koła rozegrane zostanąna zb. Odra II  na żywej rybie , w dwóch kategoriach wiekowch:


👉  Dzieci młodsze 6 do 10 lat

👉  Dzieci starsze  11 do 15 lat

 

 udział dzieci w zawodach bez opłaty startowej, zapisy dzieci przyjmowane będą osobiście lub telefonicznie - Sekretarz koła  662 094 304 lub 697 698 295 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2020 r.

 

 

 


OTWARTE TOWARZYSKIE ZAWODY KOŁA

DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW PZW


  D Y S C Y P L I N A  S P Ł A W I K O W A

 

 

LP.

ORGANIZATOR

Koło PZW

TERMIN

 ZAWODY

 

 

 

 

 

1.

110 1-go Maja

 29/30.08  godz. - 8.00 

  Całodobowe Parami *

2.

 

 

 

3.

 

     

 

 

  

Opis.:   

 

* Zawody Całodobowe Parami otwarte dla wszystkich członków PZW - Opłata Startowa 160 od pary, wpłata do dnia 20.08.2020

– Startowe należy wpłacić na konto koła  - BNP PARIBAS nr konta: 67 1750 0012 0000 0000 3874 7487.

 W tytule należy podać - Startowe na zawody Całodobowe Parami ( podać datę zawodów oraz imię i nazwisko zawodników) .

     

W zawodach otwartych obowiazuje posiadanie opłacenej składki członkowskiej PZW na rok 2020 oraz posiadanie ważnego zezwolenia  na amatorski połów ryb na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach na rok 2020 lub opłaconej składki okresowej na amatorski połów ryb dla wędkarzy członków PZW na wody ogólnodostępne Okręgu PZW w Katowicach w dniach rozgrywania zawodów .

 

 Uwaga - liczba stanowisk ograniczona-  Przed dokonaniem wpłaty startowej na zawody otwarte należy zgłośnić telefonicznie rezerwację na liście startowej. Sekretarz koła Tel. 662 094 304 lub 697 698 295

 

 

REZERWACJA ZBIORNIKA ODRA II 

 

LP.

ORGANIZATOR

Koło PZW

TERMIN

ZAWODY

 

 

 

 

 

1.

 110 1-go Maja

16.05  godz. -  7.00

  I Puchar WZZ Sierpień 80 

2.

 110 1-go Maja

12.09  godz. -  7.00

 II Puchar WZZ Sierpień 80

3.

 77 KWK Zofiówka

06.09  godz. -  7.00

 Zawody Koła

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Uwaga

Przed każdymi zawodami zostanie przeprowadzone koszenie trawy na stanowiskach wędkarskich. Proszę o udostępnienie stanowisk na czas koszenia ( terminy prac zostaną wywieszone na  tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej koła ).

 

Gospodarz Koła Andrzej Surma Tel. 605 647 906