Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Walne zebranie sprawozdawcze Koła PZW 110 1-go Maja

 

 


Zebranie odbyło się w Wodzisławiu Śl dnia 01.12.2019 r. o  godzinie 10:25 w drugim terminie świetlica KS Wicher Wilchwy przy ul. Jastrzębska 175 A,  44-300 Wodzisław Śl. Obrady otworzył prezes koła kol. Jarosław Pawlak witając przybyłych członków. Wybrano jednogłośnie jako Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego kol. Piotra Wałęsę, Zastępcę Przewodniczącego kol.  Jarosława Pawlaka, Sekretarza zebrania – kol. Bogdana Binka. W obradach uczestniczyło 21 członków koła, w tym 2 członków uczestników, na stan członków Koła 268 w dniu 30.11.2019 r.

 

 


Po przyjęciu  regulaminu, porządku obrad i wyborze Komisji mandatowej oraz Komisji Uchwał i wniosków i odczytaniu uchwał i wniosków oraz przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego członków koła, przestąpiono do wręczenia odznaczeń, dyplomów i pucharów.

Wręczenia odznaczeń dokonali Prezes kol. Jarosław Pawlak, Tomasz Koralewski, Piotr Wałęsa.

Odznaczenie otrzymał  kol. Sławomir Filipowiczzłota Odznaka PZW z wieńcami”,           

Wręczono również  puchary za cykl zawodów Grand-Prix koła w dyscyplinie spławikowej. – w kategorii  junior 1-miejsce Kewin Paczkowski ,2 miejsce Julia Żygadło,  -  w kategorii senior 1-miejsce  Grzegosz Mikoś , 2-miejsce Adam Kindalski, 3-miejse Andrzej Surma.                                                         

 

 

 

 

 

 


W dalszej części zebrania przystąpiono do przedstawienia sprawozdań działalności władz i organów z Koła za rok 2019. Prezes Jarosław Pawlak przedstawił Sprawozdanie z pracy Zarządu Koła w mijającym roku, m.in. szczegółowo przedstawił realizację wykonania planu zarybień zbiornika „Odra II” oraz realizacji podjętych uchwał Walnego Zgromadzenia z 2018 roku. Współpracy zarządu koła z władzami lokalnymi pod kątem aktywnego wypoczynku i ochrony środowiska oraz z licznymi Firmami, Związkami Zawodowymi, sponsorami w celu pozyskania dodatkowych funduszy dla wsparcia naszego koła.

 

 


Skarbnik koła kol. Krystyna Nosal przedstawiła gospodarki środkami finansowymi w tym wpływy oraz wydatki jakie koło poniosło w 2019 roku. Gospodarz Koła kol. Andrzej Surma omówił prace wykonane wokół naszego zbiornika, rybaczówki oraz siedziby koła. Kapitan Sportowy kol. Tomasz Koralewski przedstawił sprawozdanie z działalności sportowej w tym zorganizowanych zawodów dla najmłodszych z okazji dnia dziecka, udział naszej reprezentacji w zawodach spławikowych Rejonu VI w kat. Senior, Junior i Kadet.  Rzecznik Koła kol. Henryk Symbor zdał sprawozdanie z 2019 r.

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego kol. Sławomir Filipowicz przedstawił sprawozdanie. W bieżącym roku nie było wniosków o ukaranie członków koła. Sąd rozpatrywał dwie sprawy z roku 2018 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Piotr Rutkowski przedstawił sprawozdanie z działalności komisji. Komisja Rewizyjna Koła nie miała zastrzeżeń do pracy zarządu.

Komendant Społecznej Straży Rybackiej działającej przy kole nr 110 kol. Piotr Wałęsa przedstawił sprawozdanie działalności straży w bieżącym roku.

 

 

 

 


Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków kol. Sławomir Filipowicz przedstawił, że w trakcje posiedzenia do komisji uchwał i wniosków zgłoszono następujące wnioski:

Walne zebranie w formie uchwał jednogłośnie przyjęło projekt preliminarza budżetowego oraz planu pracy na rok 2020. Nałożeniu w 2020 r. na członków koła obowiązku wniesienia pracy osobistej lub ekwiwalentu za niewykonanie tej pracy, Przyjmowania dobrowolnych wpłat członkowskich na wsparcie działalności statutowej w 2020 roku.

 

Przyjęcie wniosku Zarządu Koła o przyznanie odznaki „Senior Wędkarstwa”- Prezes Koła przedstawił projekt wniosku Zarządu Koła o przyznanie odznaki „Senior Wędkarstwa” odczytując listą osób członków koła którzy posiadają wymagany 40 letni starz członkowski w Polskim Zawiązku Wędkarskim.

 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów zebrania Przewodniczący Zebrania podziękował zgromadzonym za przybycie i udział w zebraniu.

 

  

 

 

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.